Thương hiệu, tên miền : RamsaAudio.Com ( Ramsa Audio ) là website giới thiệu truyền tải thông tin về thiết bị âm thanh karaoke gồm các hạng mục : Loa, Sub, Main, Mixer, Micro

Trung tâm đại diện cho hãng RAMSA tại Việt Nam

Troy Gray
CEO / Founder

Tel: 0961.217.217

Richy Lace
Marketing Director

Tel: 0961.217.217

Jane Gray
Public Relations

Tel: 0961.217.217

July Wood
Customer Support

Tel: 0961.217.217